Loading Events
This event has passed.

Persian Cultural Center Presents:

: میهمان برنامه
علی آشوری در مورد زندگی و آثار صادق هدایت
شاهنامه خوانی با محمود بهروزیان،رانا سلیمی و علی پیروزیان
مجری برنامه: رضا خبازیان

ورود برای عموم رایگان است و برنامه به زبان فارسی می باشد

Friday November 9, 2018 at 7:30 pm
www.pccsd.org

Iranian- American Center
6790 Top Gun St. #7, San Diego, CA 92121
Info:858-552-9355

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top